Website în construcție!

SMART  INTELLIGENCE  &
COMMUNICATION  SERVICES

The art of business!

 

Servicii de pregătire profesională, educație și consultanță de specialitate
în domeniile business intelligence și business communication
pentru mediul de afaceri, instituțiile publice și private.

Noutati


Business (Competitive) Intelligence & Business Communication


În condițiile unei presiuni în creștere – exercitate de o piață tot mai haotică şi de o concurenţă din ce în ce mai acerbă – asupra mediului de afaceri, pentru îmbunătățirea procesului de decizie şi pentru susținerea succesului în afaceri, companiile sunt nevoite tot mai adesea să recurgă la servicii de business (competitive) intelligence & business communication.

Business (Competitive) Intelligence


Este o activitate legală, desfășurată în sprijinul procesului decizional şi al operaţiunilor unei companii, o activitate ce urmăreşte gestionarea incertitudinii prin evitarea surprizelor și generarea de oportunități.
Activitatea de business (competitive) intelligence are ca scop transformarea informațiilor în intelligence:

  • informațiile sunt materiale descriptive, nevalorificate, rezultate din observații, discuții, rapoarte, imagini, zvonuri etc. unele adevărate sau false, confirmate sau neconfirmate, corecte sau eronate, cu sau fără valoare;
  • intelligence este rezultatul unui proces de colectare, evaluare și interpretare a informațiilor la finalul căruia se întocmește un produs informativ elaborat, pe baza unor informații verificate prin încrucișare și provenite din surse multiple.

Desfășurată corect, activitatea de intelligence poate constitui un avantaj competitiv substanțial, fiind esențială pentru succesul și dezvoltarea oricărei afaceri.

* Intelligence reprezintă cunoștințele despre intențiile neexprimate ale competitorilor și despre schimbările neanunțate ale pieței, rezultate în urma unui proces complex de analiză a informațiilor provenite din scanarea documentelor publice, monitorizarea mass-media și a Internetului, din informațiile furnizate de clienți, furnizori, parteneri, angajați și specialiști într-un anumit domeniu de activitate.

Vezi cursuri > Vezi servicii >

Business (Corporate) Communication


Este o activitate reglementată de norme și reguli specifice, o activitate ce implică un flux constant de informații, cu feedback imediat și fără lacune de comunicare, orientată către consolidarea încrederii și promovarea afacerii.
Activitatea de business communication presupune o conduită complexă ce are ca rezultat construirea încrederii; ea este similară cu abilitatea de a construi relații interumane solide, bazate pe schimbul efectiv și eficient de informații între: angajați, furnizori și distribuitori, clienți și parteneri, alte companii etc. Comunicarea interumană presupune exprimarea în termeni comportamentali a unor atitudini şi trãiri interioare, rezultate ale unor motivații ce implică:

  • comportamentul, acțiunile observabile şi cuantificabile;
  • aspectele neobservabile în mod direct, dar care stau la baza comportamentelor, adicã motivele, nevoile, atitudinile etc.

În afaceri, activitatea de comunicare trebuie să creeze o atitudine favorabilă și să stimuleze un interes real pentru a influența o decizie.

* Comunicarea nu se rezumă doar la transmiterea unui mesaj sau la conținutul mesajului; comunicarea este rezultatul unui proces complex de cunoaștere și înțelegere între doi sau mai mulți interlocutori, dincolo de vorbe, fapte și atitudini. În afaceri, comunicarea trebuie să fie eficientă și eficace, căci ea reprezintă esența managementului în toate formele sale: planificare, organizare, îndrumare și control.

Vezi cursuri > Vezi servicii >