Website în construcție!

Scopul acestor activități este acela de a facilita relația companiei cu clienții, cu comunitatea dar și cu autoritățile și cuprinde următoarele servicii:

  •  auditul de PR al companiei;
    Livrabile: raport de evaluare a activității de comunicare a companiei, care va conține date despre cum au fost percepute mesajele de către public, gradul de vizibilitate al organizației și nivelul de notorietate;
  •  identificarea și stabilirea obiectivelor de PR;
    Livrabile: raport realizat împreuna cu echipa clientului, în care se vor regăsi obiectivele de PR și termenele care se acordă pentru realizarea acestora;
  •  construirea și propunerea de campanie;
    Livrabile: proiect de atingere a obiectivelor în termenele stabilite printr-o campanie de comunicare care va include metodele de comunicare, canalele și mesajele folosite pentru creșterea vizibilității companiei.