Website în construcție!

Motivație


În situația de incertitudine determinată de o piață tot mai haotică și de o concurență din ce în ce mai acerbă, expertul în informații pentru afaceri reprezintă o profesie deosebit de utilă în mediul de afaceri prin faptul că acesta este o persoană special pregătită astfel încât să poată furniza cele mai relevante informații în sprijinul decidenților dintr-o organizație/companie pentru alegerea unor soluții competitive.

Obiective


Cursul constă într-un pachet de prelegeri și exerciții individuale și de grup, menite să-i familiarizeze pe participanți cu domeniul informațiilor pentru afaceri și să le dezvolte abilitățile și competentele de bază necesare profesiei de expert în informații pentru afaceri, astfel:

 • identificarea și planificarea nevoilor de informații ale companiei;
 • culegerea de informații din surse multiple și verificarea încrucișată;
 • analiza informațiilor și întocmirea unor produse de intelligence elaborate pentru sprijinul decidenților;
 • distribuirea acestor produse către beneficiari (decidenți) și furnizarea feedback-ului către experți;
 • precum și protecția împotriva scurgerilor de informații din interior și a tentativelor de culegere a informațiilor desfășurate de către competitori.

De asemenea, cursul oferă participanților o perspectivă asupra dezvoltării profesionale ca element vital unei organizații/companii adaptate secolului XXI.
Cursul se încheie cu o sesiune de examinare (componenta teoretică și una practică), în urma căreia participanții vor obține un certificat de absolvire emis de ANC (în cazul promovării examinării) sau o diplomă de participare la curs (dacă nu este promovată examinarea).

Competențe


Absolvenții cursului vor putea:

 • să înțeleagă potențialul și necesitatea informațiilor pentru dezvoltarea, securitatea și continuitatea unei afaceri;
 • să cunoască și să aplice un model funcțional al activității de informații pentru afaceri, adaptat unei companii;
 • să faciliteze identificarea nevoilor reale de informații ale companiei, în raport cu viziunea decidenților și cu strategia de afaceri, cu obiectivele și acțiunile companiei în mediul în care își desfășoară activitatea;
 • să utilizeze un set de metode de bază pentru culegerea informațiilor de interes, atât din surse deschise, cât și din surse umane;
 • să-și formeze și să-și perfecționeze capacitatea de a folosi limbajul verbal, non-verbal și para-verbal, precum și să-și dezvolte abilitățile de convingere dincolo de vorbe, fapte și atitudini (principii generale, impactul comunicării non-verbale, descifrarea mesajelor non-verbale și para-verbale) în funcție de contextul specific/scopul urmărit;
 • să utilizeze un set elementar de metode de procesare a informațiilor (evaluare, stocare, analiză și sinteză);
 • să distribuie (disemineze) într-o maniera adecvată produse de intelligence elaborate pentru beneficiarii interni (top/senior/middle management);
 • să cunoască cadrul etic și legal al domeniului informațiilor pentru afaceri.

Agendă


 • aspecte introductive privind informațiile pentru afaceri (Business&Competitive Intelligence);
 • modele funcționale ale procesului de intelligence (Intelligence Cycle, Target Centric Approach);
 • identificarea nevoilor reale de informații ale companiei;
 • culegerea de informații prin exploatarea surselor umane;
 • evaluarea adevărului și detectarea minciunii;
 • culegerea de informații prin exploatarea surselor deschise;
 • evaluarea și procesarea primară a informațiilor;
 • analiza informațiilor (set de metode de bază);
 • întocmirea materialelor informative finite (produse de intelligence elaborate);
  relația cu beneficiarii (management informațional);
 • protecția împotriva scurgerilor de informații din interior și a tentativelor de culegere a informațiilor desfășurate de către competitori (Competitive Counter-Intelligence);
 • aspecte etice și legale ale domeniului informațiilor pentru afaceri;
 • înființarea unei funcții specializate de expert în informații pentru afaceri în cadrul companiei/organizației.

Audiență


Acesta este un curs de formare profesională continuă și se adresează în special persoanelor care intenționează să activeze în domeniul informațiilor pentru afaceri într-o companie, fiind un prim pas profesional obligatoriu pentru ocuparea funcției de expert informații pentru afaceri (cod COR 242217).

Număr de participanți


 • maxim 16;
 • recomandat 12;

Durată


 • 40 de ore (5 zile)